سرپرست دبیری انجمن طناب کشی منصوب شد

بنابر پیشنهاد رئیس انجمن طناب کشی کشور و نایب رئیس آسیا  جناب آقای عباسعلی اکبری  و با حکم محمد علیپور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی،آقای حامد عباسی  سرپرست دبیری این انجمن منصوب شد.

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

عضویت در خبر نامه